Ap Clinic -Dr.Prarthana SaraswathiMd Psychiatrist-Dr.Aravindan RMd General PhysicianandDiabetologist-
Psychiatrists

Ap Clinic -Dr.Prarthana SaraswathiMd Psychiatrist-Dr.Aravindan RMd General PhysicianandDiabetologist-

  • Address
    No 60, Telephone Exchange, 1, Lb Rd, Opposite Adyar, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai, Tamil Nadu 600020
  • Phone
    +91